سبد محصولات

درمارولر ۵۴۰سوزنه

تومان 0

سنجش

توضیحات

* درمارولر ۵۴۰سوزنه

جنس نیدل ها: استیل پزشکی

** سایز موجود: ۱میل می باشد
این نوع درمارولر دارای سایز های: ۱ میلیمتر

درمارولر 540سوزنه