سبد محصولات

کانکتور دو راهی استریل

تومان 0

*کانکتور دو راهی استریل

جهت انتقال مناسب فیلر و محلول های مزوتراپی و میکرونیدلینگ

ساختار: پک شده و استریل

 

 

سنجش

توضیحات

*کانکتور دو راهی استریل

جهت انتقال مناسب فیلر و محلول های مزوتراپی و میکرونیدلینگ

ساختار: پک شده و استریل

ساخت : ایتالیا