کوکتل مو توسکانی Hair cocktail plus
این کوکتل که در ویال های ۱۰  ml      تهیه و عرضه شده است دارای مواد مختلفی برای تغذیه مو، استحکام و رشد مو و در نهایت جلوگیری از ریزش مو می باشد. در این کوکتل آهن به عنوان یک ماده مغذی وجود دارد و کنار آن از ویتامین های مختلفی مانند بیوتین، پیریدوکسین و تیامین استفاده شده که در فرایند های مهمی مانند   گلوکونئوژنز، تسریع تولید و ساخت اسیدهای چرب، متابولیسم پروپیونات، کاتابولیسم لوسین در پستانداران، متابولیسم آمینو اسیدها، رشد سلولی، تحریک ترمیم سلولی، گسترش سلولهای پوستی سالم، کاهش فعالیت اینترلوکین ها و اینترفرونها و کاهش تعداد لنفوسیتها نقش دارند و در نتیجه موجب درمان ریزش مو برای درمان آلوپشی و شوره سر و تقویت فولیکول های مو و درمان درماتیت سبورئیک در سر می شوند.
یکی از مواد مهم دیگری که در کوکتل های جدید ضد ریزش مو اضافه شده است  Sabal Serrulata      می باشد. این ماده از دانه های گیاهی با این نام گرفته شده که به طور چشمگیری در درمان آلوپشی آندروژنیک موثر است. فعالیت اصلی این ماده به علت ترکیب فیتواسترها با اسید های چرب استری است. این دو ماده با یکدیگر و به روش های مختلف از آلوپشی آندروژنیک جلوگیری می کنند.
خصوصیات محلول مزو حجم ویال ۱۰ ml معرفی اجمالی محلول تحریک کننده رشد مو مواد تشکیل دهنده Sabal Serrulata + Iron + Taurin + Panthenol + Glutathion + Thiamine + Biotin + Pyridoxine + Coumarin + Routine محل تزریق سر نوع محلول cocktail نتایج پس از تزریق تغذیه مو- استحکام و رشد مو- افزایش فولیکول های مو